Figyelmébe ajánljuk
                                    rovatunkat

Vendéglátóhely kereső

Részletes keresés >>>


Általános Szerződési Feltételek

A Térj be hozzánk! - vendéglátóhely kereső (www.terjbehozzank.hu) internetes portál kiadója a Viaweb Kft. (továbbiakban: Kiadó). A Kiadó nem foglalkozik ügyfélszervezéssel, következésképpen egyetlen partnere számára sem garantál ügyfeleket vagy vendégeket, a szolgáltatás kizárólag közvetítésre és a szerződő partnerek számára webes felületen való megjelenésre vonatkozik.

Az Interneten történő megjelenés a Kiadó által üzemeltetett Térj be hozzánk! - vendéglátóhely kereső (www.terjbehozzank.hu) weblapon vagy - bizonyos mindenkori Médiaajánlatban feltüntetett esetekben - annak társoldalain Szálláshely Ajánló (www.szallashelyajanlo.hu), Fürdő-, gyógy-, wellness kereső (www.furdokereso.hu, www.gyogy-wellness.hu) történik meg. Szóbeli megállapodások érvényességéhez azok írásbeli megerősítése szükséges. A Kiadó kizárólag írásbeli megrendelést fogad el, mely érvényesnek tekintendő, ha a Kiadó azt 5 naptári napon belül írásban nem utasítja el.

Az online szolgáltatások érvényességi ideje egy oldalas hirdetések esetén a megrendelés ellenértékének Kiadó felé történt megfizetésétől számított egy naptári évre, minden más szolgáltatás esetén a megrendelésben meghatározott időtartam szerint alakul.

Ha a weblap üzemeltetése bármely okból megszűnik, a Kiadó a megrendeléshez nincsen kötve, a Kiadó köteles 30 munkanapon belül a Megrendelőtől átvett szolgáltatások időarányos díjának (arra az időintervallumra számított díj, amely időintervallum alatt a Kiadó nem teljesíti a szolgáltatást) visszafizetésére, ezen felül semmiféle kötelezettsége nincs. A Kiadó jogosult a megrendelés teljesítésétől következmények nélkül bármikor eltekinteni, ha a Megrendelő bármely okból a Kiadó felé fizetési hátralékban van. A Kiadó köteles a weblap üzemeltetésének megszüntetése előtt 30 munkanappal írásban értesíteni a Megrendelőt. Ez értelemszerűen az igénybe vehető valamennyi szolgáltatásra érvényes.

A Kiadó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a weblapon a Megrendelő versenytársainak hirdetését nem teszi közzé. Ez értelemszerűen az igénybe vehető valamennyi szolgáltatásra érvényes.

A Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy kártérítési kötelezettség nélkül a megrendeléstől visszalépjen, ha akár a megrendelt szolgáltatás tartalma, akár technikai formája, akár a megjelenítésre vonatkozó mindenkor irányadó rendelkezésekbe ütközik.

A Kiadó vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz a weboldal és szolgáltatásainak zavartalan fenntartása érdekében és a saját rendszerében előálló esetleges hibákat haladéktalanul kijavítja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó nem garantálja azt, hogy az Internetes szolgáltatás szünet nélkül és hibamentesen működik, tekintet nélkül arra, hogy technikai és elektronikus zavarok más szolgáltatók rendszerein keresztül gátolhatják a működést. Kiadó nem vállal felelősséget a szolgáltatás rajta kívül álló okok miatt bekövetkező hibái miatt.

A weboldalon megjelenő adatok, hirdetések tartalmát minden esetben a Megrendelő határozza meg, azok valóságtartalmáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Ennek megfelelően a Megrendelő köteles olyan adatokat olyan tartalommal és hivatkozásokkal a Kiadó rendelkezésére bocsátani, amelyek a valóságnak és a vonatkozó jogszabályoknak (szerzői jogok, adatvédelem, versenytilalom stb.) megfelelnek. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó jogosult minden olyan adat figyelmen kívül hagyására vagy törlésére, amelyek közzététele nyilvánvalóan jogszabályt sért. A Kiadó ezen jogosultsága nem jelent adatellenőrzési kötelezettséget vagy felelősségvállalást. Megrendelő szavatol, hogy a Kiadó rendelkezésére bocsátott anyagok vonatkozásában a fentiek szerint minden jogszabályi kötelezettségnek eleget tett, illetőleg azoknak megfelel. Megrendelő felelős minden olyan kárért vagy harmadik személyek által a Kiadó ellen érvényesített igények teljesítéséért, amely a fentiek megszegéséből adódik.

Megrendelő vállalja, hogy a kitöltött és aláírt Regisztrációs Lapot /lehetőleg a meghirdetni kívánt terméket, szolgáltatást stb.… ábrázoló fényképekkel együtt - fénykép nem kötelező/ a Kiadó által megadott elérhetőségek valamelyikére a Megrendelő lap aláírásától számított 5 belül eljuttatja, ennek hiányában a Kiadó a megrendelést semmisnek tekinti. Kiadó a megrendelt szolgáltatás megjelentetéséről annak írásban (e-mail, fax, levél) visszaigazolást küld Megrendelő részére.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó a megrendelés grafikailag megfelelő megjelenését csak az Internet Explorer 4.0 típusú böngészőprogrammal és azok későbbi változataival garantálja. A Megrendelő által igényelt színtónustól a Kiadó által létrehozott színtónus technikai lehetőségek miatt eltérhet, amely azonban a szolgáltatás díját nem érinti.

A Megrendelő köteles az általa észlelt hibákat, működési zavarokat a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni.

Kiadó kizárólag a helyesen kitöltött és mellékelt Regisztrációs lappal /esetleg fényképpel/ rendelkező megrendeléseket fogadja el.

Kiadó vállalja, hogy a Megrendelő által aláírt Megrendelőlap és Regisztrációs lap készhez vételétől számított öt munkanapon belül megjelenteti a Megrendelő hirdetését.

Megrendelő vállalja, hogy a Megrendelő lap aláírását követő öt munkanapon belül a megrendelés ellenértékét a Kiadónak megfizeti a Megrendelő lapon feltüntetett módon (Megrendelő választja ki a neki megfelelőt), ki nem fizetett megrendeléseket a Kiadó nem jelentet meg.

Hibásan megjelentetett hirdetések esetén Kiadó vállalja, hogy a megrendelt hirdetés időtartamát annyival hosszabbítja meg, amennyi ideig az hibásan jelent meg. A két módozat közül a Megrendelő választja ki a neki megfelelőt. A megrendelt szolgáltatás díjának visszafizetésén felül a Kiadót semmilyen kártérítési vagy egyéb kötelezettség nem terheli, a Megrendelőtől a szolgáltatás díjaként átvett összeg után kamatfizetési kötelezettsége nincs.

Jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat a Megrendelő tudomásul veszi és ezeket a megrendelés aláírásával feltétel nélkül elismeri.

VIAWEB Kft.
 
1065 Budapest, Podmaniczky utca 7, I/8
Adószám: 23004335-1-13
Cégjegyzékszám: 13-09-040599
Tel/Fax: + 36 70 541 03 56
terjbehozzank@gmail.com           

Médiaajánlat/hirdetés         Vendéglátóhely regisztrálása

Jogi nyilatkozat         Általános Szerződési Feltételek        Adatvédelmi nyilatkozat        Hírlevél lejelentkezés

Copyright 2011 Térj be hozzánk! vendéglátóhely, étterem kereső - Viaweb Kft. Minden jog fenntartva.